Викладацький склад

Сергєєва Діана Борисівна

 • Доцент кафедри правосуддя
 • Доктор юридичних наук
 • Старший науковий співробітник

ОСВІТА

 • 1997-2001 рр. – факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України за спеціалізацією “правознавство”, кваліфікація “спеціаліст”.
 • 2005-2007 рр. – ад’юнктура Київського національного університету внутрішніх справ.

КАР’ЄРА

 • 2001-2007 рр. – оперуповноважений, слідчий, експерт Шевченківського РУ ГУМВС в м. Києві.
 • 2007-2012 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.
 • З 2012 р. по т.ч. – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2012 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.09.

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні та криміналістичні засади" (Національна академія внутрішніх справ).
 • 2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні" (Національний університет "Одеська юридична академія").

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Слідчі (розшукові) дії
 • Криміналістична тактика
 • Судові експертизи
 • Теорія кримінального процесуального доказування

ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДИСЕРТАЦІЇ

     1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Кушнерик Юрій Анатолійович, тема: "Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ВІДЗНАКИ

 • За відзнаку в службі МВС та за 10 і за 15 років сумлінної служби МВС