Викладацький склад

Сергєєва Діана Борисівна

 • Доцент кафедри правосуддя
 • Доктор юридичних наук
 • Старший науковий співробітник
 • Поліграфолог
 • Адвокат

ОСВІТА

 • 1997-2001 рр. – факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України за спеціалізацією “правознавство”, кваліфікація “спеціаліст”.
 • 2005-2007 рр. – ад’юнктура Київського національного університету внутрішніх справ.
 • 2015-2017 рр. – навчалася в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальність 053 – психологія, отримала кваліфікацію “магістр психології”.
 • У 2017 р. – пройшла курсове навчання за програмою “Застосування поліграфа при проведенні розслідувань та роботи з кадрами”, яка відповідає основним нормам ASTM Е2000 – 02 “Стандартні вимоги до мінімуму навчання і підготовки осіб, що займаються детекцією брехні (PDD)”, свідоцтво № 067/17 від 11.02.2017.

КАР’ЄРА

 • 2001-2007 рр. – оперуповноважений, слідчий, експерт Шевченківського РУ ГУМВС в м. Києві.
 • 2007-2012 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.
 • З 2012 р. по т.ч. – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2012 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.09.
 • 2017-2018 рр. – провідний фахівець відділу навчальної та науково-дослідної роботи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за сумісництвом).

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні та криміналістичні засади" (Національна академія внутрішніх справ).
 • 2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні" (Національний університет "Одеська юридична академія").

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Слідчі (розшукові) дії
 • Криміналістична тактика
 • Судові експертизи
 • Теорія кримінального процесуального доказування

ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДИСЕРТАЦІЇ

     3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Кушнерик Юрій Анатолійович, тема: "Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2016 р.
 • Шаповал Олена Вікторівна, тема: “Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2017 р.
 • Кузьменко Олександр Петрович, тема: "Початковий етап розслідування масових заворушень", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2017 р.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ІНШЕ

 • Член редакційної колегії вітчизняного фаховного, міжнародного наукового-практичного журналу "Вісник кримінального судочинства", а також польського міжнародного журналу «Ochrona prawna pokrzywdzonego».
 • Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 26.007.02 Національної академії внутрішніх справ по захисту докторських і кандидатських дисертацій.
 • Залучалася в якості експерта до імплементації компоненту проекту «Зміцнення механізмів протидії торгівлі людьми в системі правоохоронних та судових органів України», який виконувався в Україні за підтримки Державного департаменту США протягом 2014-2016 рр. 
 • Пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща, 2017 р.) на тему: «Юридична освіта майбутнього: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3 кредитів (108 годин).
 • Прослухала міжнародний курс з кримінальної психології (Рим, Італія, 2018 р.);
 • Учасник міжнародної програми в Раді Європи «Успішне звернення до ЄСПЛ: від теорії до практики» (Страсбург, Франція, 2019 р.).

ВІДЗНАКИ

 • За відзнаку в службі МВС та за 10 і за 15 років сумлінної служби МВС